Gemeenten & bonden

Als subsidiegever heeft u baat  bij professionalisering van uw verenigingen. Het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor het creëren en behouden van sterke verenigingsbestuurders. Sterke bestuurders maken immers sterke verenigingen.
Bekijk in het register welke verenigingen al RVVB geregistreerd zijn of voorzie uw verenigingen van de E-learning opleiding of de cursus ‘Besturen met een Visie 2.0’. Alle geregistreerde bestuurders hebben een verklaring omtrent gedrag.

Referentiekader voor verenigingsbesturen

Door te werken aan bewustwording en commitment aan de basisprincipes van het verenigingsbesturen onder verenigingsbestuurders, wordt indirect gewerkt aan het creëren van een sterk en vitaal verenigingsleven. Nieuwe wetgeving als WBTR en AVG en reglementen als het dopingreglement, het reglement seksuele intimidatie, het reglement matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines zorgen ervoor dat het besturen van een vereniging om steeds meer professionele kennis en vaardigheden vraagt. Van de vereniging anno 2022 wordt meer kwaliteit, zorgvuldigheid en vooral ook integriteit verwacht. Door verenigingsbestuurders kennis te laten nemen van, en zich te laten committeren aan de door hen eigen achterban gemaakte gedragscode,  wordt een gezamenlijk referentiekader ontwikkeld over de basisprincipes van het verenigingsbesturen. Doordat verenigingsbestuurders zich openbaar laten registeren laten zij aan zichzelf, collega’s, leden, sponsors, vrijwilligers, subsidiegevers, partners en anderen zien waar zij als bestuurder in de basis voor staan. Door als verenigingsbestuurders gezamenlijk stil te staan bij de basisprincipes van goed verenigingsbesturen, je gezamenlijk aan een gedragscode te committeren creëer je een werkveld waarbinnen het duidelijk is wat je van elkaar mag verwachten en waarop je elkaar kunt aanspreken.

 

Wederzijdse verwachtingen

Verenigingen verwachten dat gemeenten en bonden direct en indirect in hen investeren. Immers leveren vrijwel alle verenigingen een belangrijke maatschappelijke, sportieve en culturele bijdrage. Gemeenten en bonden mogen verwachten dat verenigingen in ruil daarvoor op zorgvuldige en veilige wijze sportieve en culturele activiteiten organiseren en aanbieden. Integriteit speelt hierbij een belangrijke rol. Verenigingsbestuurders die zich laten registeren maken openlijk kenbaar wat van hen in de basis verwacht mag worden en dat zij kennis hebben genomen van de basisprincipes van goed bestuurder schap. De registratie is een vorm van erkenning en geeft met de specifiek voor verenigingsbestuurders opgestelde gedragscode vorm en inhoud aan verwachtingen over goed bestuurder schap. Verenigingsbestuurders geven met de registratie aan wat leden, gemeenten en bonden van hen mogen verwachten. Het helpt bij het versterken van samenwerkingsrelaties en het creëren van vertrouwen tussen verenigingsbestuurders en de partners waar zij mee samenwerken.

 

Als gemeente of bond al uw bestuurders kwalificeren

De cursus ‘Besturen met een Visie’ wordt via sportservicepunten, gemeenten of bonden aangeboden aan verenigingen. Het is inmiddels een beproefd concept en binnen diverse gemeenten en bonden onderdeel van het dienstverleningsaanbod. Bekijk hier alle cursussen en trainingen.

Neem contact op voor een afspraak op 078-6397070 of vul het onderstaande antwoordformulier in dan nemen wij z.s.m. contact op.

Vul hieronder uw gegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.