Belangenbehartiging voor vrijwillige verenigingsbestuurders

Wat betekent  RVVB voor jou?

Het gaat ons om jou als bestuurder, wij zijn jouw klankbord. Wij willen de bestuurders van de verenigingen een gezamenlijke stem geven. Het gaat hierbij om gezien worden, erkenning, ondersteuning en waardering voor het vak besturen. Dat is namelijk wat het is, een vak.

  • Vertegenwoordiging verenigingsbestuurders

Wij vertegenwoordigen jouw stem als bestuurder bij bonden en overheden. Het besturen van een vereniging is de afgelopen jaren steeds complexer geworden: denk aan grensoverschrijdend gedrag, nieuwe wetgeving (WBTR/AVG) en de stijgende energiekosten. Wij bundelen jullie zorgen en wensen en kaarten dit aan.

  • Vergroten van kennis en kunde

Graag dragen wij bij om de kennis en de bestuurlijke vaardigheden zo hoog mogelijk te houden onder vrijwillige verenigingsbestuurders. 

  • Verbinden

Wij verbinden bestuursleden zowel fysiek als digitaal. Het is niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden, er is veel kennis en kunde aanwezig om gebruik van te maken.

  • Vraagbaak

Je staat er als bestuur(der) niet alleen voor. Je kan bij ons terecht met vragen over jouw rol als bestuurder (aansprakelijkheid, bestuursvergadering, enz) en met vragen over de vereniging. Dit kan om juridische, arbeidsrechtelijke of andersoortige vragen gaan.

Erkenning diensten RVVB door de Tweede Kamer
  • Motie Mohammed Mohandis (PvdA), Lisa Westerveld (Groenlinks), Inge van Dijk (CDA), Jeanet van der Laan (D66) over de positionering van RVVB als belangenbehartiger voor de vrijwillige verenigingsbestuurders is met overgrote meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer
  • Motie van Rudmer Heerema (VVD) over verlaging regeldruk bij sportverenigingen
  • Motie van Michiel van Nispen (SP) en Renske Leijten (SP) om sportverenigingen niet alleen verantwoordelijk te maken voor verduurzaming sportaccommodatie, maar hier een collectieve verantwoordelijkheid van te maken.

RVVB Verdiepend Onderzoek “Toekomstbestendigheid sportverenigingen”

RVVB heeft in februari en maart 2023 tijdens een rondgang door 12 provincies met ruim 250 verenigingsbestuurders gesprekken gevoerd. Daarnaast is een digitale enquête onder meer dan 850 verenigingsbestuurders uitgevoerd. Via onderstaande button kunt u de uitkomsten van onze rondgang en uitvraag bekijken in het rapport ‘Toekomstbestendigheid sportverenigingen”.

RapportAanbevelingen Wethouder Sport

RVVB komt in aanloop naar Tweede Kamerverkiezing naar u toe met visie-avonden

 

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing zal het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) samen met Belangen Organisatie Amateurvoetbal (BAV)  in tien steden verspreid over Nederland visie-avonden organiseren. Bent u verenigingsbestuurder en wilt u meedenken over de visie voor het verenigingsleven 2028 en wat de nieuwe regering voor sportverenigingen kan betekenen? BAV en RVVB willen onderhandelaars van het nieuwe regeerakkoord input geven vanuit zoveel mogelijk sportverenigingen.

 

Meer informatie

Sluit je kosteloos aan bij RVVB. Volg onderstaande stappen om in het register te worden opgenomen en erkend bestuurder te worden.

 

Wij willen met elkaar zorgen dat we als branche op de juiste manier omgaan met onze verantwoordelijkheden”.

 

Doe de E-Learning 15-20 min

 

Save the Date: 9 november Nationaal Sportverenigingsdebat | Locatie: Rotterdam | Tijd: 19.30-21.30

 

Op donderdag 9 november organiseert RVVB in samenwerking met andere sportorganisaties het Nationaal Sportverenigingsdebat in sportstad Rotterdam.

 

Ruim 22.000 sportverenigingen met meer dan een miljoen vrijwilligers zetten zich dag in dag uit in voor een sterk verenigingsleven waar miljoenen sporters gebruik van maken. Stijgende (energie) kosten, naweeën van de coronacrisis, toenemende wet- en regeldruk en minder tijd voor vrijwilligers werk zetten sportverenigingen enorm onder druk.  Met de Tweede Kamer Verkiezingen op 22 november voor de deur horen de verenigingsbestuurders en vrijwilligers graag wat politieke partijen daar in de toekomst aan willen en denken te kunnen doen. Wat is de visie op sport en het verenigingsleven?

Gratis aanmelden

Kernwaarden

Betrouwbaar, deskundig, zorgvuldig en besluitvaardig. De geregistreerde verenigingsbestuurders onderschrijven deze kernwaarden en de daarbij behorende gedragscode.

Kennis vergroten

Samen het vak verenigingsbestuurder verder professionaliseren en de kwaliteit verhogen. Door de gratis E-Learning Basis Opleiding Verenigingsbesturen aan te vullen met cursussen, trainingen, intervisie en het kennisdelingsplatform Clubnited.

Loket voor ondersteuning

We staan voor je klaar met vragen over jouw rol als bestuurder. Daarbij signaleren wij de behoeften van verenigingsbestuurders, met als doel beleidsmakers te bewegen om het beleid aan te passen aan wat de verenigingsbestuurder nodig heeft.

Maatschappelijk partners

Samenwerkingspartners

Blijf op de hoogte!

Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verenigingsbestuurders en andere interessante aanbiedingen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Stem verenigingsbestuurders gehoord in Den Haag!

De Tweede kamer heeft belangrijke moties aangenomen in het belang […]

Gemeente Eindhoven gaat samenwerking aan met RVVB

Einhoven heeft als top 5 gemeente een goed sportbeleid georganiseerd […]

Minister Conny Helder wil met de RVVB in gesprek

Minister Conny Helder wil met de RVVB in gesprek over […]

Interview met bestuurders RVVB

JULLIE DOEN DIT WERK VRIJWILLIG, WAAROM IS DAT? Daniel: “Wij [...]