Opleiding Besturen met een Visie 2.0

Besturen is de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Naast de normale gang van zaken die in een snel veranderende wereld al ingewikkeld genoeg is krijgen bestuurders ook steeds meer te maken met vraagstukken over grensoverschrijdend gedrag en discriminatie. Hoe kunnen bestuurders hier goed mee omgaan?

Besturen met een visie 2.0

Versterking van sportverenigingen

Besturen met een visie richt zich op de groei en ontwikkeling van bestuurders van sportverenigingen. De training heeft zich de afgelopen 10 jaar bewezen als effectief en waardevol instrument om sportverenigingen te moderniseren en klaar te stomen voor de toekomst. De training heeft zich doorontwikkeld en richt zich naast visieontwikkeling en beleid nu ook op de eigenschappen van goede bestuurders. Hierdoor kunnen bestuurders niet alleen hun vereniging door ontwikkelen, maar werken zij ook aan hun persoonlijke ontwikkeling. De Universiteit Utrecht heeft de training onderzocht en als zeer effectief betiteld. 

Krachtige bestuurders

Creëren sterke verenigingen

De grondgedachte van Besturen met een visie is dat als bestuurders in hun kracht komen en hun werk goed doen ze sterkere en leukere verenigingen creëren. Professionele ontwikkeling en groei van bestuurders en verenigingsprofessionals leidt tot krachtigere verenigingen. In de sportsector is er weinig aandacht voor bestuurders terwijl hun verantwoordelijkheden steeds groter en hun taken steeds ingewikkelder zijn. Besturen met een visie brengt hier verandering in.

3 daagse training

Effectief leren besturen

Het besturen van een sportvereniging is een complexe en onderschatte taak. Ondersteuning voor de bestuurder is dan ook geen overbodige luxe. Tijdens dit traject van drie dagen werken bestuurders aan het versterken van hun vereniging en ontwikkelen zij een gefundeerde visie waar zij de komende jaren op voort kunnen bouwen. Daarnaast werken zij aan hun persoonlijke ontwikkeling als bestuurder. 

Werkwijze

Bruikbare handvatten

Besturen met een visie biedt bestuurders inzichten en werkwijzen om zaken slimmer aan te pakken. Door theorie over organisaties en management te koppelen aan de eigen praktijk krijgen bestuurders bruikbare handvatten. Het uitwisselen van eigen ervaringen en deze met medebestuurders delen, geeft richting aan oplossingen. Structurele oplossingen die blijken te werken. Bestuurders die reeds hebben deelgenomen, kregen meer lol in het werk en meer tevreden leden.

PROGRAMMA

Specifiek voor verenigingsbestuurders

Tijdens het traject Besturen met een visie volgen we een programma dat is samengesteld door professionals.

De deelnemers creëren een goed onderbouwde visie voor hun vereniging. Vervolgens benoemen ze de belangrijke thema’s die opgepakt moeten worden om dit perspectief waar te maken. Daarnaast ontwikkelen de bestuurders handvatten hoe dat te doen in de praktijk en wordt intensief gewerkt aan de vaardigheden van bestuurders.

Tijdens het traject komen bestuurders van meerdere sportverenigingen bij elkaar. Besturen met een visie heeft het meeste effect als er 3-5 verenigingen deelnemen, waarbij elke vereniging vertegenwoordigd is door minstens twee bestuurders.

Besturen met een visie is opgebouwd uit drie bijeenkomsten van drie uur. De bijeenkomsten zijn ’s avonds, meestal bij een van de deelnemende verenigingen.

INHOUD VAN DE TRAINING

Bijeenkomst Inhoud
1. Introductie Besturen • Introductie van het traject en kennismaking
• Wat is besturen? Wat doet een bestuurder?
• De rollen van een bestuurder
• Het beleidsproces
2. Onderzoek en Beleid • Intern en extern onderzoek
• Vaststellen relevante beleidsthema’s
• Uitvoeren van beleid
• Integer, betrouwbaar en zorgvuldig besturen
• Betrekken en overtuigen van leden
• Onderhandelen en sturen op succes
3. Presentaties • Presentatie beleidsplannen
• Feedback en interactie
• Begeleiding van verandering

1. Introductie Besturen

• Introductie van het traject en kennismaking
• Wat is besturen? Wat doet een bestuurder?
• De rollen van een bestuurder
• Het beleidsproces

2. Onderzoek en Beleid

• Intern en extern onderzoek
• Vaststellen relevante beleidsthema’s
• Uitvoeren van beleid
• Integer, betrouwbaar en zorgvuldig besturen
• Betrekken en overtuigen van leden
• Onderhandelen en sturen op succes

3. Presentaties

• Presentatie beleidsplannen
• Feedback en interactie
• Begeleiding van verandering

 Gratis lid RVVB (Register voor Verenigingsbestuurders)

Deelnemers die de training succesvol hebben afgerond kunnen zich direct kosteloos (voor 1 jaar) laten registreren in het register voor verenigingsbestuurders van stichting RVVB en ontvangen ook kosteloos een VOG. Daarmee zijn ze geregistreerd bestuurder en tonen zij aan over de juiste vaardigheden en eigenschappen te beschikken als bestuurder.

Dit platform biedt alle antwoorden wanneer u als bestuurders in grijze gebieden terecht komt en naar antwoorden op zoek bent. De stichting staat voor kwalitatief hoogwaardige vrijwillige verenigingsbestuurders in Nederland. Samen met alle verenigingen, gemeenten en sportbonden werken we aan de sector verenigingsbestuurders die gezien mag worden en die trots is op de toegevoegde waarde voor de Nederlandse sport, cultuur, economie en voor de samenleving.

 Gratis lid RVVB (Register voor Verenigingsbestuurders)

Deelnemers die de training succesvol hebben afgerond kunnen zich direct kosteloos (voor 1 jaar) laten registreren in het register voor verenigingsbestuurders van stichting RVVB en ontvangen ook kosteloos een VOG. Daarmee zijn ze geregistreerd bestuurder en tonen zij aan over de juiste vaardigheden en eigenschappen te beschikken als bestuurder.

Dit platform biedt alle antwoorden wanneer u als bestuurders in grijze gebieden terecht komt en naar antwoorden op zoek bent. De stichting staat voor kwalitatief hoogwaardige vrijwillige verenigingsbestuurders in Nederland. Samen met alle verenigingen, gemeenten en sportbonden werken we aan de sector verenigingsbestuurders die gezien mag worden en die trots is op de toegevoegde waarde voor de Nederlandse sport, cultuur, economie en voor de samenleving.

INTERESSE?

Besturen met een visie is onderdeel van stichting RVVB en wordt via sportservicepunten, gemeenten of bonden aangeboden aan verenigingen. Het is inmiddels een beproefd concept en binnen diverse gemeenten en bonden onderdeel van het dienstverleningsaanbod.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden met focus op financiën, sport, cultuur, vrijwilligerswerk en good governance. Vanuit hun specifieke deskundigheid treden zij op als sparringpartner voor het dagelijkse bestuur Daniel Klijn en Lion Blok. Als lid hebben zij een toezichthoudende rol ten opzichte van het bestuur en nemen zij verantwoordelijkheid voor de continuïteit vanuit de doelstellingen van de organisatie.

Voorzitter Ivo Opstelten (Oud burgermeester Rotterdam & oud minister van Veiligheid en Justitie)
Kees Jansma (Ervaringsdeskundige in de sportsector)
Samira Abbadi (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Lars Westhoff (sportrecht advocaat)

De cursus is voor een gemeente gesubsidieerd. Neem hiervoor contact op met uw lokale sportadviseur omdat aan te vragen bij het NOC*NSF.

Deelname bedraagt: € 2.500 excl. 21% BTW

Word RVVB erkend bestuurder


Wilt u uw vereniging professionaliseren? Wilt u staan voor Betrouwbaar, Deskundig, Zorgvuldig en Besluitvaardig bestuurderschap? Meld u dan aan en wordt erkend RVVB bestuurder.