Gemeente Eindhoven gaat samenwerking aan met RVVB

Einhoven heeft als top 5 gemeente een goed sportbeleid georganiseerd in haar gemeente. Na aanleiding van het RVVB rapport zijn wij in gesprek gegaan waar er verbetering mogelijk is. Vanuit RVVB gaan wij een onderzoek doen binnen Einhoven om te pijlen waar er behoefte aan is. Tijdens de Nationale Sportweek komen wij met een tour door Eindhoven om jonge bestuurders te enthousiastmeren. Daarnaast organiseren wij inspiratieavonden en cursussen ‘de Toekomstbestendige vereniging, Diversiteit en inclusie binnen het bestuur en Aan de slag met Generatie Diversiteit’.

Lees hier het interview met Gemeente Eindhoven.

Wij weten dat Gemeenten Eindhoven succesvol is in de verenigingsondersteuning. Hoe gebruikt Gemeente Eindhoven het RVVB-rapport om de puntjes op de i te zetten?
We zien het rapport als een kans om op een positieve manier onze ondersteuningswerkzaamheden tegen het licht te houden. We willen tot aan de zomer vakantie tijdens
onze gesprekken bij sportaanbieders de conclusies van het rapport bespreekbaar maken en hun ervaringen en kijk hierop uitvragen.
We willen op deze manier proberen onze inzet in de toekomst nog klantgerichter maken.

Jullie hebben het rapport doorgelezen. Wat waren de belangrijkste inzichten voor jullie?
Het feit dat veel clubs landelijk aangeven niet tevreden zijn over het ondersteuningsaanbod heeft ons, ons eigen aanbod doen evalueren. Op veel vlakken zijn we op de goede weg. We
zullen kritisch naar ons eigen aanbod blijven kijken. We werken vraaggericht en proberen in plaats van tegenover juist naast de verengingen te staan. Eindhoven Sport biedt clubs al op verschillende thema’s letterlijke helpende handjes. Mooie voorbeelden hiervan zijn onze clubkadercoaching aanpak en bieden we aan clubs een half jaar ondersteuning in het werven en coördineren van vrijwilligers. We blijven hierin door ontwikkelen en waar kan uitbreiden, want we zien dat deze manier van samenwerken een enorme positieve energie bij een vereniging brengt.

Hoe zijn jullie in de gemeente Eindhoven bezig met het verduurzamen van sportaccommodaties?
Binnen onze vastgoedportefeuille zijn wij al enige tijd bezig om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Slim Verduurzamen Vastgoed (SVV) is een aanpak waarbij we verduurzamen en tegelijkertijd slim samenwerken met vastgoedeigenaren aan verduurzaming van alle panden in de stad.

In Eindhoven zijn de meeste sportkantines in eigendom van de sportverenigingen. De accountmanager kan een sportverenging verder op weg helpen met vraagstukken rondom duurzaamheid.

Hoe zien jullie de organisatie RVVB?
RVVB werkt met een groep passievolle vakmensen uit de sportwereld om de belangen en onzekerheden waar sportverenigingen mee te maken hebben bespreekbaar te maken bij een groter publiek. Op deze manier proberen ze verenigingsbestuurders te ondersteunen met hun taken en verantwoordelijkheden. Wij werken nu al een half jaar op een heel prettige manier samen met stichting RVVB.

We gaan een roadshow organiseren in Eindhoven. Hoe ben je hierop gekomen?
We merken al langer dat verenigingsbestuurders worstelen met de vraag over het besturen van de vereniging in de toekomst. Staan de volgende generaties open om een bestuursfunctie op te pakken, hoe gaan we om met de maatschappelijke veranderingen en op welke onderwerpen moet de focus liggen om als vereniging toekomstbestendig te zijn? Wij hebben in stichting RVVB een bevlogen kennis partner gevonden. Samen gaan we vanaf mei dit jaar beginnen met het aanbieden van interactieve workshops waarbij we laten zien dat diversiteit en inclusie een kans is voor verenigingen en niet alleen een maatschappelijke wens.

SLIM VERDUURZAMEN VASTGOED
https://www.eindhovenduurzaam.nl/slim-verduurzamen-vastgoed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *