Stem verenigingsbestuurders gehoord in Den Haag!


De Tweede kamer heeft belangrijke moties aangenomen in het belang van verenigingsbestuurders en hun verenigingen. Woordvoerders sport van verschillende politieke partijen hebben het RVVB rapport over toekomstbestendigheid sportverenigingen serieus genomen en de regering verzocht actie te ondernemen op verschillende onderwerpen.

Rudmer Heerema van de VVD: “Het is een eerste stap dat er goede moties om het beter en makkelijker voor de sportvereniging te maken zijn aangenomen. Er is een grote behoefte bij verenigingen om meer ondersteuning te krijgen bij verduurzaming, meer gebruik kunnen maken van een buurtsportcoach en overbodige regels te schrappen. Het is nu onze taak om de minister nauwlettend te volgen en te zorgen dat er meer stappen worden gezet”. 

Energiecrisis

Moties van Mohammed Mohandis (PVDA), Lisa Westerveld (GroenLinks) en Michiel Van Nispen (SP) over het door de overheid proactief ondersteunen van sportverenigingen bij het verduurzamen van hun accommodaties is relevant voor 60% van de Nederlandse sportverenigingen. Door collectief de schouders onder verduurzaming te zetten kan voorkomen worden dat sportverenigingen in ernstige problemen komen of ophouden te bestaan in de nabije toekomst. Mohammed Mohandis van de PVDA: “Er zijn helaas teveel sportverengingen die we niet aan hun lot kunnen overlaten, verduurzaming van alle sportaccommodaties in Nederland is een te grote opgave om alleen aan vrijwilligers over te laten. De overheid moet verantwoordelijkheid nemen en sportverenigingen ruimhartig ondersteunen bij het proces van verduurzamen.”

Overbelasting en regeldruk

De motie van Rudmer Heerema (VVD), over het verlichten van regeldruk voor amateursportorganisaties is voor alle verenigingsbestuurders relevant. 50% van de vrijwillige verenigingsbestuurders ervaart structurele overbelasting met als gevolg dat zij niet kunnen werken aan hun kerntaken en het toekomstbestendig maken van hun vereniging.

RVVB belangenbehartiger voor vrijwillige verenigingsbestuurders

De motie van Mohammed Mohandis (PVDA), Lisa Westerveld (GroenLinks), Inge van Dijk (CDA), Jeanet van der Laan (D66) over de positionering van RVVB als belangenbehartiger voor vrijwillige verenigingsbestuurders en hun verenigingen is met overgrote meerderheid (96% van de stemmen) aangenomen. De Tweede Kamer verzoekt de minister RVVB te betrekken bij het adviseren en toe leiden van sportverenigingen naar de juiste ondersteuning binnen het sportakkoord.

RVVB wil alle verenigingsbestuurders die hebben deelgenomen aan het onderzoek bedanken voor hun steun en inbreng! Dit geeft RVVB energie en kracht om in samenwerking met andere sportorganisaties vrijwillige verenigingsbestuurders en hun sportverenigingen te steunen in hun werk en ontwikkeling.

Ben je nog niet ingeschreven in ons register voor verenigingsbestuurders? Volg honderden andere verenigingsbestuurders en doe vandaag nog kosteloos de korte e-learning, laat je registreren en ontvang gratis een VOG. Het is een kleine moeite! Ben je al geregistreerd? Motiveer collega-bestuurders zich ook te laten registeren. Samen staan we voor sterke vrijwillige bestuurders, een krachtig verenigingsleven en een veilig sportklimaat in Nederland!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *